Innkalling- og protokoller fra årsmøter

2013: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen Innkalling ordinært sameiermøte 2013

2013: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen Protokoll ordinært sameiermøte 2013

2014: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen Innkalling ordinært sameiermøte 2014

2014: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen Protokoll ordinært sameiermøte 2014

2015: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen Innkalling ordinært sameiermøte 2015

2015: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen Protokoll ordinært sameiermøte 2015

2016: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Innkalling ordinært sameiermøte 2016

2016: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen Protokoll ordinært sameiermøte 2016

2017: 7329 Eierseksjonssameie Hagebyen 1 Innkalling ordinært årsmøte for 2017

2017: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Protokoll ordinært årsmøte 2017

2018: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Innkalling ekstraordinært årsmøte 06.11.2018.

2018: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Protokoll ekstraordinært årsmøte 06.11.2018

2018: Referat fra beboermøte avholdt etter ekstraordinært årsmøte 06.11.2018

2018: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Innkalling til ordinært årsmøte for 2018

2019: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Protokoll Årsmøte for 2018 avholdt 01.04.2019

2019: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Innkalling ekstrordinært årsmøte – 08.05.2019

2020: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Protokoll Årsmøte for 2019 – avholdt 8.mai 2020

2021: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Innkalling – hefte

2021: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Protokoll 15.04.21 – 23.04.21

2022: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Innkalling-hefte

2022: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Protokoll 05.04.2022

2023: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Protokoll 21.03.2023

Garasjesameie:

2014: 7420 Hagebyen 1 garasjesameie Innkalling ordinært sameiermøte 2014

2014: 7420 Hagebyen 1 garasjesameie Protokoll ordinært sameiermøte 2014

2015: 7420 Hagebyen 1 Garasjesameie Innkalling ordinært sameiermøte 2015

2015: 7420 Hagebyen 1 Garasjesameie Protokoll ordinært sameiermøte 2015