Platting / markterrasser

Ved ønske om å endre på platting / marterrasse på hageside (rekkehus & 2+2), samt 1 etasje i blokkene må dette søkes og godkjennes av styret jamfør §4 i sameiets vedtekter.

Instruksen skal sikre et helhetlig visuelt inntrykk i sameiet, samt en fagmessig utførelse av tilleggsarbeider på sameiets områder.

Instruksen lastes ned her: Instruks plattinger 8.6.16