Ferdigbefaring Malearbeider.

I forbindelse med at det meste av malejobben er ferdigstilt nå ønsker vi gjerne å få vite om det er noen avvik/mangler i forbindelse jobben som er gjort. Før vi har sluttbefaring med OMMF.

Da ønsker vi å få oversikt og tilbakemeldinger fra dere. Avvik/mangler kan være ; flater som ikke er malt, noe som er ødelagt ifb malingen, og annet relevant i forhold til jobben som er utført.

Saker som allerede er meldt inn til styret er ikke nødvendig å melde inn på nytt.

Frist for å melde inn saker vil være 28.September.

Send inn dette på mail til:

styremedlem.hagebyen1@gmail.com

Skriv i Emnefeltet: Avvik/ Din adresse

Beskrivelse :

Eventuelt bilde:

Navn og tlf nr:

Mvh Styret

Rentokil kartlegging/ Behandling, mrk datoer

Arbeidet med kartlegging og behandling av skjeggkre er i gang igjen etter ferien. Onsdag 14.september foretas 2. gangs behandling i Regattaveien 7. Beboere må være hjemme eller gi nøkkel til nabo. I Regattaveien 47 til 67 vil det samme dag bli lagt ut limfeller for kartlegging. Beboere bør være hjemme eller gi nøkkel til nabo. Unntaksvis kan Rentokil her henge limfeller på døra, men da må disse plasseres ut med minst 3 feller i hvert rom (inkl bad) av beboer selv. Fellene skal ligge langs gulvlist og ikke røres på 14 dager.

Ved spørsmål ta kontakt med styret.

Mvh Styret

!!Gjenstander i Garasje/ HMS!!

Hei alle sammen.

Dette er en henstilling til alle som bruker parkeringsplassen til oppbevaring. Samt fellesarealer/svalganger.

Her må det ryddes opp. Det kan ikke se slik ut. På parkeringsplassen din skal det ikke være andre gjenstander på gulv enn bilen din.

Dekk skal være opphengt på vegg, og eventuell skiboks skal henges opp. Det skal være 50 cm klaring fra sprinkel anlegg i bod eller garasjeplass.

Ingen gjenstander skal være i veien for frie rømmningsveier for å forhindre brann.

Tidsfrist for å fjerne ting som ikke skal være der vil være 20/-9-22. Hvis ikke dette gjennomføres må vi iversette tiltak for å fjerne gjenstander.

Det er bestilt gjennomgang og besøk av Brannvesen.

I henhold til HMS og brannforskrifter kan vi ikke ha det slik.

Mvh Styret

!! Vannlekkasje i RV8, bodområdet!!

Det har vært en stor vannlekkasje i bodområdet under Regattaveien 8. Alle beboere henstilles å hente ting fra bodene, eventuelt sette ting opp fra gulvet. Forsikringsselskap må kontaktes ved skader på private gjenstander.

Vi får hjelp av vårt eget forsikringsselkap til å utbedre og tørke opp. Skadene skyldes mest sannsynlig det kraftige regnværet som kom tidligere idag.

Mvh Styret.

Info om Fasadevask

Hei.

Som mange av dere ser er vaskingen i gang i Hagebyen. Det var i starten noen endringer i forhold til hvor de skulle starte. Det ble sagt til oss at de skulle starte i Rv8. Men pga plassering av Lift valgte man å starte på utsiden mot Forneburingen. I dag går de igang med Rv8.

Ellers har det blitt oss fortalt at de skal holde seg til fremdriftsplanen som er publisert. Og at de gjennomfører i henhold til den. Det er dessverre vanskelig å gi nøyaktige dager akkurat hvor de skal vaske. Så vi ber dere bare følge med. Det kan hende at det kommer endringer underveis, men da skal vi bli varslet.

Ved spørsmål er det bare å kontakte styret. Så skal vi prøve å hjelpe til.

Ha en strålende Onsdag.

Mvh Styret.

Informasjon om arbeider i Hagebyen1, til ekstraordinært digitalt årsmøte.

Bakgrunn:

Alt treverk, inkludert vinduer, trenger overflatebehandling. I vedlikeholdsplanen, som er vedtatt for sameiet, har tiden også kommer for vask av fasaden. Dette koster i størrelsesorden 4 mill kr og styret ber derfor om å få benytte hele vedlikeholdsfondet som er satt av til nå.

Kort om vedlikeholdet:

Vi fikk OPAK til å lage en vedlikeholdsplan for sameiet, noen år etter byggene var ferdigstilt. Her ble det skissert hvilket vedlikehold vi burde kunne forvente på byggene våre, og en estimert kostnad. Ut fra dette ble det vedtatt å etablere et vedlikeholdsfond, som ikke dekket alt vedlikehold, men deler av vedlikeholdet. 

Styret har identifisert en del behov for rent vedlikehold, men også for nødvendige oppgraderinger. Av vedlikehold er det behandling av panel, samt vinduer og balkongdører med treverksramme som nå trenger behandling. Vask av fasaden er også nødvendig. Den begynner å få en del rennmerker og algevekst.

Vi starter over jul med planlegging av jobben, og la ut et anbud på mittanbud.no ved påsketider. Først lå innvendige malerarbeider i anbudet også, men dette ble gjennom evalueringsprosessen tatt ut grunnet kostnadsnivå. Til årsmøte hadde vi ikke fått inn noen svar fra tilbydere, og estimerte 1,5 mill til å være dekkende for arbeidet. Dette viste seg senere å ikke være nok for denne størrelse jobb.

Etter utløpet av anbudsfristen satt vi igjen med fire seriøse tilbydere. Etter et styremøte ble en valgt bort, og de resterende tre fikk en ny mulighet til å konkurrere på pris. Etter et nytt styremøte, hvor vi hadde fått inn tre reviderte tilbud, valgte vi leverandør til å være Oslo Malermester Forretning A/S. Behandlingen de skal utføre er vask av hele fasaden, beis av alt treverk, samt maling av alle vinduer og balkongdører i lukket tilstand. De benytter produkter med god kvalitet, som tilsier at intervallet mellom hver behandling er mellom 12 til 15 år. Alt av løst treverk blir festet, og om det er skadet panel blir dette skiftet. 

Vi så på alternativer for å minke kostnadene. Vi så på muligheter for utsette vask av fasade, utsette maling av vinduer og dører, og kun gjennomføre panel. Grunnen til å gjennomføre alt samtidig er for å minke riggkostnader, og slippe flere runder med liftkjøring i sameiet. Det er store fordeler ved å gjennomføre mest mulig når en har personell og anlegg i drift.

Det som er viktig for at behandlingen skal bli best mulig, er å demontere hyller, planteanordninger og annet løsøre som gjør jobben lettest mulig for firma. Alt av møbler kan settes midt på balkongen, slik at de er minst i «veien» for de som skal ha tilgang. Lamper og annet fastmontert som krever fagfolk skal ikke demonteres. Alle planter og buskvekster som er på skillevegger må fjernes. All tilgang vil skje via lift, så ingen adgang til leiligheter er nødvendig. Alt males i lukket tilstand. Etter at vask er gjennomført, er det fritt frem og benytte uteplasser og balkonger, men fint at ting som er skrudd ned / fjernet ikke settes tilbake før overflatebehandling er gjennomført.

Arbeiderne trenger halve delen av gjesteparkeringen til rigg og drift. Så regn med noe dårligere kapasitet på den øvre parkeringsplassen gjennom sommeren.

For å få tilgang til panel og treverk kommer arbeiderne til å benytte lift. Viktig at man snakker med barna om dette, de som eventuelt skulle være hjemme i perioden med arbeider, slik at ungene ikke klatrer eller hindrer liftkjøring inne på området. Arbeidene avsluttes til normal arbeidstid, men ved dårlig vær kan lengre dager med arbeid måtte forventes ved opphold.

Der liften ikke kommer til må det benyttes stilas, eksempelvis mot barnehagen. 

Vask starter fra 13 juni. Behandling starter etter dette, men med litt usikkerhet i fremdriftsplanen grunnet dårlig vær.

Konklusjon

Styret ber om å bruke hele vedlikeholdsfondet på dette vedlikeholdet, noe som ikke vil gi økte felleskostnader. Dersom vi ikke benytter vedlikeholdsfondet må dette lånefinansieres, og felleskostnadene vil økes tilsvarende.

Her er link for en oppdatert fremdriftsplan samt en plan for maling.

!! Vask og overflatebehandling av treverk utvendig Hagebyen 1 !!

Det er inngått en avtale om rengjøring samt maling av treverk med Oslo Malermester Forretning AS.

!!Det vil jobbes fra UKE 24- UKE 37, med forbehold om vær.!!

Første steg er rengjøring av alt treverk samt fassade.

Det er viktig at alle beboere gjør seg kjent med fremdriftsplanen både på vask og maling. Se vedlegg om regjøring. Det vil komme en egen fremdriftsplan for overflatebehandling, legger ut info om det også.

Det vil være de samme prinsippene som gjelder for vask og overflatebehandling.

-Pyntegjenstander / blomsteroppheng / diverse andre gjenstander som er skrudd opp på levegger eller andre deler av tre som skal vaskes / overflatebehandles må fjernes. Det vil og si at man etter beste evne må fjerne vekst som er på skillevegger også.

-Det er også viktig at det er ryddet for tilkomst til de flatene som skal vaskes / overflatebehandles.

-Etter at vask er gjennomført, er det fritt frem og benytte uteplasser og balkonger, men fint at ting som er skrudd ned / fjernet ikke settes tilbake før overflatebehandling er gjennomført.

-Hvis noen trenger hjelp til å flytte møbler eller andre ting, kan OMMF hjelpe til med det.
Det er viktig at det blir ryddet etter beste evne slik at fremdriften kan etterleves på beste måte.

Ta kontakt hvis det er noen spørsmål.

Mvh Styret

Container 10.Mai

Det settes ut containere på uteparkeringen Tirsdag 10. Mai. Det settes ut et EE bur til EL avfall samt en lukket container til maling, lakk og lim. og 2 stk. til restavfall.

NB!! Det må kun benyttes gjennomsiktige søppelsekker, ingen sorte sekker!!

De to store til restavfall tømmes Onsdag 11.Mai og fjernes tidlig 13. Mai.

Det skal under ingen omstendigheter settes ting utenfor containerne!

NB! Gjesteparkeringen er stengt i denne perioden.

Dette må IKKE kastes i containeren:
Farlig avfall som: maling, olje, lakk, spraybokser, kjemikalier, lysstoffrør, propan, PCB/klorparafinvinduer, o.l.
Matavfall
Impregnerte materialer
Gips
Dekk
Flytende avfall

EE-avfall/Elektriske artikler som: batterier, hvitevarer, brunevarer, datautstyr, småelektronikk, lamper, kabler/ledninger, kastes i EL-bur merket for dette.

Vi minner om at det er viktig at det ikke kastes feil. Sameiet får da store ekstrakostnader.

Er containere fulle (til kanten) må det ikke kastes mer i de. Sjåfør må da laste av manuelt og legge i nye containere med konsekvens av merkostnader for sameiet.

En fin mulighet til å rydde opp i og kaste ødelagte uteleker, ubrukelige sykler og annet utstyr en ikke lenger trenger og som kanskje tar opp plass i fellesarealet

Vi prøver å sette ut gjenbruksteltet vårt i år også, men må vurdere når dette gjøres mtp vær og vind.

Mvh Styret

Garasjevask 2.Mai

Garasjen skal vaskes Mandag 2 mai fra 08:00 til 18:00. Veggene skal spyles ca 1 meter opp fra gulvet, og hele garasjen skal vaskes. Det er derfor viktig at alle fjerner det som ligger på gulvet, eller som står opp mot veggen i garasjen.

Parkering kan gjøres på grusplassen ved felleshuset, eller på senteret.

!!For at vasken skal ha best mulig effekt er det viktig at alle biler fjernes!!

Mvh Styret