Nytt fra Styret.

Her er endelig en liten oppdatering fra styret med hva som rører seg i det hyggelige sameiet vårt.

Beklager at det har vært litt stille på denne fronten.

Av de større sakene som det jobbes med er det planlegging av maling av fasader, samt dialog med arkitekt angående overbygg til innganspart til rekkehusene. Rentokil fortsetter jobben med utryddelse av skjeggkre.

Og så har det vært en del tilbakemeldinger angående utearealene våre. Vi har i disse dager hatt befaringer av to firmaer mtp en vedlikeholdsavtale. Og håper at vi til en god avtale der. Vi bor jo tross alt i Hagebyen.

Ellers kommer det inn store og små saker fra beboere som må behandles og gis svar på.

Ha en fortreffelig helg, og ta gjerne kontakt med oss om det er noen spørsmål.

Mvh Styret.

Beboerundersøkelse – Nansenparken

Videreformidler informasjon som er tilsent oss og oppfordrer flest mulig til å delta.

Nansenparken og parkarmene som strekker seg ut av parken skal videreutvikles og opparbeides med nytt innhold og dermed få en ny rolle som park på Fornebu for å møte kommende utbygging. I den forbindelse ønsker Fornebu driftsforening/OBOS og Bærum kommune å få en bedre forståelse av hvordan parken oppleves og brukes av dere som kjenner området. 

I spørreundersøkelsen vil du/dere få spørsmål om hvordan parken kan bli i fremtiden – eller hva savnes. Innspillene vil danne nyttig grunnlag til hvordan Nansenparken med tilhørende parkarmer planlegges og videreutvikles.

https://new.maptionnaire.com/q/32tz9lyl7g8f

Undersøkelsen tar ca. 10 minutter å gjennomføre og besvarelsene er anonyme.

Håper du/dere ønsker å bistå med deres kunnskap slik at vi får best mulig grunnlag til å jobbe videre med dette. 

Håper at du har mulighet til å dele undersøkelsen med beboerne hos dere.

Ta gjerne kontakt om dere har noen spørsmål

Mvh LÉVA Urban Design

på vegne av Fornebu driftsforening/OBOS og Bærum kommune.

Mvh Styret

Tilbakestilling av dekoder ved flytting

Her kommer viktig informasjon til beboere!   Dersom tv-dekoderen til beboere skal overtas av andre (f.eks. når beboer flytter og tv-dekoderen skal stå igjen i boenheten), må beboeren tilbakestille tv-dekoderen til fabrikkinnstillinger. Da slettes nemlig innlogginger og personlig informasjon som man selv har valgt å frivillig legge inn på dekoderen (f.eks. ved bruk av tredjeparts-applikasjoner på tv-dekoderen).    Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger utføres under innstillingene på tv-dekoder. Se brukerveiledninger her:

Skjeggkre-Kartlegging

Styret har gitt Rentokil i oppgave å kartlegge forekomst av skjeggkre. Det er gjennomført et prøveprosjekt  i Regattaveien 1. Resultatet viser at det er skjeggkre i samtlige etasjer. Behandling vil bli gjennomført til høsten. Ny kartlegging og eventuell behandling vil bli gjennomført i resten av sameiet etter hvert. Informasjon om dette vil bli gitt til de berørte.

Styret

Nytt fra Styret

Onsdag 9.Juni var det tid for et nytt styremøte. Der vi blant annet evaluerte saker som var gjennomført siden forrige møte: Garsjevask, tømming av sandfang, utskifting av hageslanger.

Det er forøvrig blitt bestilt gjerde av Røa Gjerdefabrikk for hekken ut mot Fornebu S ved RV 79, dette skal monteres ila Juni.

Samt status i pågående saker som : inngangspartier, skjeggkrebandling, maling av fasade, m.m.

Etter flere tilbakemeldinger om våre grøntarealer ser vi på ulike tiltak og løsninger.

For spørsmål er det bare å ta kontakt med styret.

Han en fortreffelig helg

Mvh Styret.

Salg av garasjeplasser

Mange har i den siste tiden fått mail fra Morten Rolf Johansen fra Nord, tidligere VEIFOR. Han nevner at han har p-plasser til salgs hos oss, noe som ikke stemmer. Alle p-plassene er solgt.

Sameiet inngikk et forlik med VEIFOR for en tid tilbake, hvor en del av forliket var at sameiet skulle overta 3 plasser. Disse plassene skal bli overført til Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 så snart VEIFOR har fått råderett over plassene, noe de nylig har fått.

Dette til informasjon. Styret.

Kartlegging av skadedyr

Tirsdag 1.Juni vil Rentokil foreta en kartlegging av skjeggkre i Regattaveien 1. En representant vil legge ut limfeller for å se om det er behov for å behandle hele blokken. Informasjon vil og bli lagt i postkassene.

Kartelegging og eventuell nødvendig behandling skal gjennomføres i resten av sameiet også. Kartlegging og behandling vil bli dekket iht til sak vedtatt i årsmøte for 2020, enten gjennom beboers egen forskring eller direkte av sameiet. Dette vil ikke medføre kostnad for hver enkelt beboer.

Vi informerer om videre fremdrift når kartlegging er gjennomført.

Styret