Vask av garasje

Garasjen skal vaskes 22 mai fra 08:00 til 17:00. Merk at dette er en lørdag. Veggene skal spyles ca 1 meter opp fra gulvet, og hele garasjen skal vaskes. Det er derfor viktig at alle fjerner det som ligger på gulvet, eller som står opp mot veggen i garasjen.

Alle biler må fjernes, og parkeres på grusplassen ved felleshuset, eller på grusplassen mellom Nansenparken barnehage og Hagebyen2.

For at vasken skal ha best mulig effekt er det viktig at alle biler fjernes.

Styret

Vårrengjøring

Den ene containeren er nå full, og det er viktig at denne ikke fylles mer. Det tilkommer ekstra utgifter dersom den blir for full.

Det er også satt opp et gjenbrukstelt. Benytt dette til gjestander som kan ha en verdi for andre, og ta gjerne med dere noe av innholdet i teltet.

Containerne byttes i morgen, så dersom begge containerne blir fulle, så vent til onsdag ettermiddag.

Ta hensyn, og følg retningslinjene, så blir dette positivt for alle.

Styret

Vårrengjøring

Det har nå kommet to continere, og en beholder for elektronikk og et bur for Maling, Lim og Lakk. Vennligst sorter, slik at vi slipper å få bøter for at beboere kaster feil.

I løpet av dagen kommer det et gjenbrukstelt også. Her kan det settes brukbare gjenstander som andre kan få bruk for.

Stryet

Oljesøl etter brøyting

Til informasjon.

Det er observert oljesøl etter brøyting. Steen&Lund er kontaktet, og kommer for å rydde opp dette så godt som mulig. Det skal de gjøre ved å kjøre bort forurenset snø, og legge på sand. Sanden må ligge litt før den blir børstet opp igjen.

Asker og Bærum brannvesen besiktiget dette, og anbefalte denne behandlingen

Styret

Informasjon fra styret

Godt nytt år alle sammen. Her kommer det informasjon det er verdt å få med seg.

Innsamling av juletrær

Julen er snart over, og de fleste ønsker å kvitte seg med årets juletre. Dette kan gjøres på den lille kollen ved gjensteparkeringen, se markering på bildet under. Vennligst Ikke legg noe annet der enn juletrær, så skal vi sørge for en felles bortkjøring av trærne. Siste frist for å legge trær her er mandag 11 januar.

innsamling
Juletrær kan legges på punktet markeri i bildet.

Gjenstander i boder

Styret har fått informasjon fra beboere om at det er observert propanbeholdere i sportsbodene i bodanleggende. Disse må fjernes, da uhell vedrørende propan kan få katastrofale følger. Se instruks som ligger på https://hagebyen1.no/regelverk/instrukser/garasje-og-bod/. Dersom dere som beboere ser slike brudd på reglene er det viktig at dere skriver en lapp slik at eier av boden blir gjort oppmerksom på dette, og fjerner gjenstandene så snart som mulig. Hold ellers fellesarealene i bodområdene frie for gjenstander.

Årsmøte, tillitsvalgte og saker som kan meldes styret

Det er snart tid for årsmøte igjen, og usikkerheten om fysisk møte er stor. Vi planlegger for fysisk møte, men tiden vil vise hva vi får til. Informasjon om årsmøte vil også komme i eget skriv fra OBOS. Årsmøte er planlagt 15 april, så sett av datoen allerede nå. Frist for innlevering av forslag som kan behandles på årsmøtet vil bli i februar, konkret frist kommer i skrivet fra OBOS.

Vi har i år manglet valgkomite og arrangementkomite. Vi oppfordrer beboere til å melde seg til styreverv. Interessen kan meldes direkte til styret, eller til forvaltningskonsulenten vår i OBOS. Kontaktinformasjon finnes på vår hjemmeside, https://hagebyen1.no/sameiet/kontaktpersoner/

Heisen i Regattaveien 57

Heisen i Regattaveien 57 har hatt noen problemer i det siste. Service er bestilt, og dato for service er nå på mandag 11 januar.

Garasjen

Alle gjenstander som står på gulvene i garasjen, er i veien for rengjøringen av gulavarealene. Det er viktig at fellesareal og egne parkeringsplasser holdes ryddige, og at ingen ting blir satt på gulvet.

Vi har fått en vibrasjonsmåler installert i garasjen, samt støy- og støvmåler montert mot byggegropen. Dette til informasjon.

Det er bare å ta kontakt med styret gjennom e-postadressen vår dersom dere har spørsmål, eller har en tilbakemelding til styret.

Julegrantenning 29 november 2020

I år tennes julegranen i Hagebyen1 søndag 29 november kl 18:00.

Julegrantenningen blir litt spesiell i år. Det blir ikke et arrangement, men kun tenning av juelgranen. Det blir ingen servering ute, og ingen musikkorps.

Vi anbefaler at beboere tar med seg egen drikke og noe å spise på, og se på granen tennes kl 18:00. Hold avstand til andre, og skulle det mot formodning bli for mange samlet på ett sted, anbefaler vi at man går hjem. Mange kan se treet fra eget vindu, og dette er jo et alternativ dersom det blir mange.

Husk, følg alltid gjeldende anbefalinger utgitt fra FHI. Hold avstand.

Hilsen Styret

Informasjon fra styret

Styret har litt informasjon til alle beboere i Hagebyen1

Styret opplever at mange sykler står forlatt i sykkelstativer ute, i bodganger og i garasjen. Disse er ofte etterlatt av beboere som har flyttet, de opptar plass og er til sjenanse for oss alle. Styret vil onsdag 26. august merke samtlige sykler innenfor vårt sameie med et papirbånd. Beboerne bes fjerne båndet på egne sykler snarest og senest 15. september. Alle sykler med påsatt papirbånd etter denne dato blir fjernet og overlatt til politiets hittegodsauksjon.

Hekkene har nå begynt å bli høye. Det er viktig at disse klippes og stelles, og holdes nede på maks 150 cm. Det er også viktig at hekkene ikke blir for brede, og at beboere selv holder hekken smal. Dette må også gjøres innen 15. september. Dersom dette ikke blir gjort, innen gitt dato, kan styret gjøre dette.

Kjøring innenfor bommene har økt i omfang, og skaper farlige situasjoner. Låsen på den ene bommen ble stjålet, men ny lås er på plass der nå. Takk til Thomas og Erling for god innsats for å tilpasse ny låsekasse til eksisterende bom. Styret oppfordrer alle til å kjøre minst mulig inn på området, og om å være svært aktsom dersom man må kjøre inn. Styret oppfordrer også til å opplyse om kjøreforbud innenfor portene når man bestiller hjemlevering. Flere firmaer har egne felter for dette i bestillingsskjema.

Kjøring i høy fart på Snarøyveien og Forneburingen er meldt inn til Fornebulandet Vel, og kommer til å bli tatt opp med Bærum kommune Vei og Trafikk ved første kvartalsvise møte. Vedlikeholdet av gressbanen, som ligger ved Nansenparken Barnehage, har blitt klippet av en beboer. Det har vært en god innsats, men gresset gror for fort og jobben blir for stor. Her er vi inne i siste fase med Fornebu driftsforening for å få dem til å klippe området. Dette er et område jeg anbefaler alle beboere å benytte dersom man ønsker å være aktiv på gress.

Det er en del gjenstander som står på parkeringsplasser. Styret ber beboere om å fjerne alt som står på bakken på parkeringsplassen, da det kun er kjøretøy som skal stå på parkeringsplassen. Noen har MC stående bak bilen, noe som gjør at bilene blir stående for langt ut. Dette skaper problemer. Alle fire hjulene på bilen skal stå innenfor den hvite stripen som markerer plassen.

Mvh Styret

Saker fra årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt digitalt i år. Konsekvensen av dette var at vi ikke fikk behandlet innkomne forslag fra beboere. Etter FHI anbefalinger ønsker vi ikke å kalle inn til et ekstraordinært sameiermøte før vi får lov til å samle over 50 stk. Derfor avventer vi sameiermøte til FHI åpner for dette.

Dersom det ikke anbefales mer enn 50 stk før desember 2020, utsettes alle innkomne forslag til sameiermøte i 2021.

Styret