Nytt fra styret

Torsdag den 6.Mai var det tid for styremøte, med nye representanter på plass.

Etter valgene på sameiemøtet har styret fått følgende sammensetning:

Leder Fredrik Bjørnødegård
Styremedlem Thomas Fløien Angeltveit
Styremedlem Jan Hannestad
Styremedlem Ingrid Pauline Pedersen
Styremedlem Sven Pickhardt
Varamedlem Aasmund Olav Løvestad
Varamedlem Bjørn Meaas.

Der ble årsmøte gjennomgått og oppgaver fordelt med de saker som ble vedtatt, samt pågående saker som vi ønsker å gjennomføre. Noen pågående saker som vi har godtatt tilbud på er blant annet: tømming av sandfang, etablering av gjerdet ut mot Fornebu S, og innvendig oppussing i oppganger. Andre saker som krever innhenting av anbud ( som bla: maling av fasader, behandling av skjeggkre), kommer vi tilbake med informasjon rundt. Mens vasking av garasjen er nært forestående.

Avslutningsvis ønsker styret å sende en vennlig påminnelse om oppfølging og etterlevelse av våre husordensregler.

Nå er det forhåpentligvis snart sommer : PKT 4.3 Kun gassgrill og elektrisk grill er tillatt.

I oppganger og fellesområder : PKT:5.2 Av hensyn til renhold og uhindret adkomst til rømningsveier er det ikke tillatt å ha private gjenstander på fellesområdene, dette innebefatter sko, møbler o.l

PKT: 5.4 Den enkelte beboer plikter å sørge for at postkasse og ringetablå er forsynt med standard type skilt og skrifttype. Nærmere bestemmelse av utforming på slike skilt gjøres av styret. Ved utleie er sameier ansvarlig for å holde skilt på postkasse og ringetablå oppdatert. Styret kan sørge for oppdatering av skilt mot et gebyr dersom sameier selv ikke holder dette vedlike.

Ta gjerne kontakt med styret ved spørsmål.

Mvh Styret

Vask av garasje

Garasjen skal vaskes 22 mai fra 08:00 til 17:00. Merk at dette er en lørdag. Veggene skal spyles ca 1 meter opp fra gulvet, og hele garasjen skal vaskes. Det er derfor viktig at alle fjerner det som ligger på gulvet, eller som står opp mot veggen i garasjen.

Alle biler må fjernes, og parkeres på grusplassen ved felleshuset, eller på grusplassen mellom Nansenparken barnehage og Hagebyen2.

For at vasken skal ha best mulig effekt er det viktig at alle biler fjernes.

Styret

Vårrengjøring

Den ene containeren er nå full, og det er viktig at denne ikke fylles mer. Det tilkommer ekstra utgifter dersom den blir for full.

Det er også satt opp et gjenbrukstelt. Benytt dette til gjestander som kan ha en verdi for andre, og ta gjerne med dere noe av innholdet i teltet.

Containerne byttes i morgen, så dersom begge containerne blir fulle, så vent til onsdag ettermiddag.

Ta hensyn, og følg retningslinjene, så blir dette positivt for alle.

Styret

Vårrengjøring

Det har nå kommet to continere, og en beholder for elektronikk og et bur for Maling, Lim og Lakk. Vennligst sorter, slik at vi slipper å få bøter for at beboere kaster feil.

I løpet av dagen kommer det et gjenbrukstelt også. Her kan det settes brukbare gjenstander som andre kan få bruk for.

Stryet

Oljesøl etter brøyting

Til informasjon.

Det er observert oljesøl etter brøyting. Steen&Lund er kontaktet, og kommer for å rydde opp dette så godt som mulig. Det skal de gjøre ved å kjøre bort forurenset snø, og legge på sand. Sanden må ligge litt før den blir børstet opp igjen.

Asker og Bærum brannvesen besiktiget dette, og anbefalte denne behandlingen

Styret

Informasjon fra styret

Godt nytt år alle sammen. Her kommer det informasjon det er verdt å få med seg.

Innsamling av juletrær

Julen er snart over, og de fleste ønsker å kvitte seg med årets juletre. Dette kan gjøres på den lille kollen ved gjensteparkeringen, se markering på bildet under. Vennligst Ikke legg noe annet der enn juletrær, så skal vi sørge for en felles bortkjøring av trærne. Siste frist for å legge trær her er mandag 11 januar.

innsamling
Juletrær kan legges på punktet markeri i bildet.

Gjenstander i boder

Styret har fått informasjon fra beboere om at det er observert propanbeholdere i sportsbodene i bodanleggende. Disse må fjernes, da uhell vedrørende propan kan få katastrofale følger. Se instruks som ligger på https://hagebyen1.no/regelverk/instrukser/garasje-og-bod/. Dersom dere som beboere ser slike brudd på reglene er det viktig at dere skriver en lapp slik at eier av boden blir gjort oppmerksom på dette, og fjerner gjenstandene så snart som mulig. Hold ellers fellesarealene i bodområdene frie for gjenstander.

Årsmøte, tillitsvalgte og saker som kan meldes styret

Det er snart tid for årsmøte igjen, og usikkerheten om fysisk møte er stor. Vi planlegger for fysisk møte, men tiden vil vise hva vi får til. Informasjon om årsmøte vil også komme i eget skriv fra OBOS. Årsmøte er planlagt 15 april, så sett av datoen allerede nå. Frist for innlevering av forslag som kan behandles på årsmøtet vil bli i februar, konkret frist kommer i skrivet fra OBOS.

Vi har i år manglet valgkomite og arrangementkomite. Vi oppfordrer beboere til å melde seg til styreverv. Interessen kan meldes direkte til styret, eller til forvaltningskonsulenten vår i OBOS. Kontaktinformasjon finnes på vår hjemmeside, https://hagebyen1.no/sameiet/kontaktpersoner/

Heisen i Regattaveien 57

Heisen i Regattaveien 57 har hatt noen problemer i det siste. Service er bestilt, og dato for service er nå på mandag 11 januar.

Garasjen

Alle gjenstander som står på gulvene i garasjen, er i veien for rengjøringen av gulavarealene. Det er viktig at fellesareal og egne parkeringsplasser holdes ryddige, og at ingen ting blir satt på gulvet.

Vi har fått en vibrasjonsmåler installert i garasjen, samt støy- og støvmåler montert mot byggegropen. Dette til informasjon.

Det er bare å ta kontakt med styret gjennom e-postadressen vår dersom dere har spørsmål, eller har en tilbakemelding til styret.