Renhold

Renhold av oppganger, svaleganger og innvendige fellesarealer blir foretatt hver fredag . Ønsker du at det skal vaskes under din dørmatte må denne tas inn for anledningen. Mattene ved inngangspartiene blir byttet hver onsdag.

Meld ifra til styret om renhold ikke er tilfredsstillende.