Avfall og søppelanlegget – Garbage

Avfall og søppelanlegget.

Det er opp til hver enkel beboer å melde i fra ved fullt/tett søppelsug (Restavfall, Plast samt Papir/Papp)

Ring Envac ved problemer eller tett søppelsug på telefon: 47 46 90 00.

Klistremerke med telefonnummer står også på nedsuget for papp/papir.

IKKE SETT AVFALL PÅ UTSIDEN AV NEDSUGENE!, gå heller til neste søppelsug.

Dette av følgende grunner:

  • For å ikke tiltrekke seg skadedyr
  • Slippe at fugler river hull i poser
  • For at det ikke skal være sjenerende for beboere

Restavfall: Kan kastes i «vanlig» pose (for eksempel en vanlig handlepose)

Plast: Kan kastes samlet i en plastikkpose

Papp/papir: Må kastes «løst» riv/brett i mindre størrelser! (for eksempel vil en pizza Grandiosa eske tette røret med mindre den er brettet flere ganger eller revet opp i mindre biter)

___________________________________________________________________

REMINDER TO ALL – GARBAGE

PLEASE  USE GARBAGE DISPOSAL FOR  RECYCLING – GARBAGE/PLASTIC/PAPER  

IF THE GARBAGE DISPOSAL IS FULL,  PLEASE FIND ANOTHER ONE IN THE AREA WHICH HAS ROOM.

PLEASE DO NOT PUT GARBAGE (ANY KIND) OUTSIDE THE CONTAINERS! WE WANT TO AVOID PESTS .

IF YOU HAVE  GARBAGE NOT MENT  FOR OUR RECYCLING SYSTEM YOU NEED TO BRING THIS TO A RECYCLING STATION (ISI RECYCLING IN SKUI).

THANKS FOR THE COOPERATION, LET’S KEEP OUR NEIGHBOURHOOD CLEAN.