Reklamasjon

Kontakt:
Morten R. Johansen
Prosjektleder Ettermarked

Send skriftlig varsel/reklamasjon til morten.johansen@veidekke.no

Post:

Veifor AS
c/oVeidekke Eiendom
v/ Morten R. Johansen
PB 507 Skøyen
0214 OSLO

  • NB! Reklamasjonen må sendes så snart man kunne eller burde oppdage det.
  • Feil eller mangler som ikke er kritiske blir normalt utbedret ved ettårsbefaring.

Les også Forbrukerinfo byggningsglass fra leverandør av vinduene våre.