Overtagelse/innflytting

Overtakelsesprosess

Ferdigbefaring

 • 2-3 uker før overtakelse
 • Gjennomgang av leiligheten – feil og mangler protokollføres

Overtakelse

 • Sjekk at punkter fra ferdigbefaring er utbedret – protokoll
 • Avlesning av strøm-, fjernvarme- og varmtvannsmålere
 • Nøkler/garasjeåpner
 • Brukerveiledning til leiligheten

Ettårsbefaring

 • Ca. 1 år etter overtakelse
 • Varsles og gjennomføres av entreprenør
 • Gjennomgang av evt. feil og mangler som har oppstått etter overtakelse
 • NB! Gjelder ikke feil som er forårsaket av beboer

Praktisk om innflyttning

 • Heisen blir kledd innvendig med plater for å unngå skader
 • Ikke sperr heisdører/sensorer, da heismekanismen/-elektronikken
  blir skadet. Dette er kostbart å reparere
 • Det blir satt ut container til flytteavfall (og kun det)
 • Brett sammen kartonger
 • Ikke kast flytteavfall i søppelnedkastene
 • Det blir mulig å kjøre inn på området for å laste av, men pga. krav
  om tilgang for brannbil, så kan kjøretøy dessverre ikke parkere.