Nøkkelbestilling

Ekstra systemnøkler kan bestilles ved henvendelse til OBOS pr. mail på mailadresse: eierskifte@obos.no

Det er kun eier av leiligheten som kan bestille (ikke leieboer eller andre). I bestillingen må oppgis systemnummer, nøkkelnummer, antall nøkler som bestilles og hvilken adresse de skal sendes til.

Ved bestilling av sylindere må sylindernummer oppgis.
Vi sjekker bestilling mot låsplan og eierlister. Det er kun eiere av de enkelte seksjonene som kan bestille nøkler. Alle bestillinger blir lagret elektronisk hos oss.

Dersom det ikke kan foretas bestilling pr. mail må bestilling sendes skriftlig til S. 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 v/Obos Eiendomsforvaltning AS, Pb. 6668 St. Olavs plass, 0129 Oslo.

I tillegg til selve nøkkelkostnaden (pr i dag 700 kr) så vil OBOS sende en faktura fra sameiet til seksjonseier ved nøkkelbestilling – pr i dag kr 285,93 pr bestilling (prisen er pr bestilling uavhengig av antall nøkler som bestilles).