Info om radiatorer

Husk å lufte radiatorene ved behov. Dette gjøres enkelt men en skrutrekker på den ene siden av radiatoren. For å oppnå optimal ytelse av radiatoren skal det kun være vann og ikke luft i anlegget.

Fjernvarmen er i drift hele året. Varmetilførsel til oppvarming av leiligheter skal være balansert mellom ventilasjon og radiatorer.

Ventilasjonen skal ha en lufttilførsel på ca. 19°C og radiatoranlegget skal bringe temperaturen opp til 21°C.

Dette er de styrende parameterne fra  myndighetenes krav til boligoppvarming, og styres ved hjelp av fjernvarme som energikilde til både oppvarming av luften som sendes til hver leilighet og til radiatorene.

Temperaturen på varmen som kommer fra fjernvarmen styres av fjernvarmeleverandøren som har temperaturkurver avhengig av ute-temperatur.

Ved 0°C ute vil temperaturen på varmtvannet fra fjernvarmesentralen være mellom 63°C og 68°C. Dette fordeles så på ventilasjon og radiatorer.

Mange vil oppleve at temperaturen på radiatoren nesten ikke kjennes hvis man legger hånden på denne, noe som er normalt da radiatorene starter relativt sjelden. I forhold til gammeldagse radiatorer så har moderne radiatorer mye lavere overflatetemperatur også når de er slått på.

Så lenge temperaturen midt i rommer ligger på 21°C til 22°C så fungerer anlegget som det skal. Dette vil være riktig når radiatorventil står på full åpning.

Blir utetemperaturen lavere vil temperaturen fra fjernvarmen øke for å kompensere for dette og omvendt.

Man må også være klar over at om de som har to eller flere radiatorer i samme temperatursone må la ventilene stå i samme posisjon. Om man har 22°C i stua og én radiator står i posisjon 3,5 og en annen i 3,0, så vil den på 3,0 stenge og bli kald.