Brannalarm

Brannalarmen har en direkteoverføring til Asker og Bærum brannvesen og alle seksjonene, untatt rekkehusene, er tilkoblet brannsentralen.

Hvis brannalarmen utløses må dere først gå til brannsentralen  for så å sjekke utslagsted om det er brann.

Hvis det ikke det er brann, gå tilbake til brannsentralen og tilbakestill anlegget.

Ring så brannvesenet på tlf. 66 76 42 50 for å orientere dem.

Hvis det er brann, evakuer bygget og ring brannvesenet på tlf. 1 1 0 .

VIKTIG: Brannrøyk dreper så ikke utsett deg eller andre for brannrøyk!

Ved spørsmål, kontakt styret per mail: hagebyen1@gmail.com