Nye målere for vann og energi, oppstart 16 januar 2023

Vannmålerne i Hagebyen1, for vann og energi, må skiftes på grunn av alder. Dette innebærer at Techem må inn i alle seksjoner for å gjøre dette byttet. En fremdriftsplan blir presentert for beboere, med antatt tid for bytte. Estimert tid per seksjon er 20 minutter.

Techem trenger fri tilgang til målerne, og disse befinner seg som regel i taket på badene, samt i skap på vegg. Det er derfor viktig at rørleggeren som kommer for å gjøre dette skifte får tilgang til skapene med målerne for å holde estimert tid på 20 minutter.

De nye målerne vil gi oss bedre kontroll på vannforbruk, og estimerte kostnader for energi og varmtvann. Dere vil få mer informasjon om dette etter installasjonen, eller ved henvendelse til Techem.

Målerbytte vil også gi oss mulighet for å avregne forbruket oftere, slik at det går fra 1 gang per år, til 4 ganger per år.

Styret

Endring i Beboernes tv-pakke

Informasjon Fra Altibox om to endringer i beboernes tv-pakke;

Her kommer viktig informasjon om to endringer i beboernes tv-pakker fra 1. januar 2023

  1. En ny avtale mellom Altibox og Viaplay Group innebærer en endring i kanaler som er inkludert i tv-pakken. Fra 1. januar 2023 går kanalen TV3+ fra å være en del av den faste kanalpakken, til å bli valgfri og tilgjengelig for 1 poeng.
  2. Altibox har nylig signert en ny avtale med TV 2. Dette tok lenger tid enn forventet, men vi er fornøyde med en avtale som sikrer valgfriheten for kundene. Avtalen innebærer at TV 2 Livsstil går fra å være en del av den faste kanalpakken, til å bli valgfri og tilgjengelig for 1 poeng

Beboere som allerede har valgt inn kanalene i sin tv-pakke trenger ikke å foreta seg noe, og vil heller ikke merke noen endring.

Derfor skjer endringen:

Vi er jevnlig i dialog med innholdsleverandører for å oppdatere avtaler, og da kan det forekomme endringer i innholdet. I disse diskusjonene er det viktig for Altibox å tilby konkurransedyktig pris og størst mulig valgfrihet.

Hva betyr endringen for beboerne?

TV3+ og TV 2 Livsstil vil være tilgjengelig under «valgfritt innhold» på Mine sider. Her kan de velge inn og ut TV3+ og TV 2 Livsstil med poeng. Alle kunder som er påmeldt nyhetsbrev hos Altibox, vil motta en epost med denne informasjonen.

Vennlig hilsen Viken Fiber.

Styret Hagebyen1

Informasjon om budsjett og økte felleskostnader 2023

Informasjon om budsjett og økte felleskostnader 2023
Styret i Hagebyen 1 har behandlet og vedtatt budsjettet for 2023.
På utgiftssiden forventer vi en ordinær prisstigning på ca 7% og av større poster kan i tillegg nevnes et etterslep på de økte energikostnadene som ikke har vært belastet beboerne inneværende år, økt forsikringspremie samt Bærum kommunes forslag om økte avgifter på vann og avløp med hele 22,5%. Samtidig har vi sett på muligheter for å kutte utgifter og har gjort det der det er mulig innenfor en forsvarlig drift.
Som kjent ble vedlikeholdsfondet tømt i forbindelse med det store utvendige vedlikeholdet i år og av den årsak må vi opprettholde avsetning til fremtidig vedlikehold også i åretst budsjett.
Vi kan trygt si at vi vil kjøre et 2023 på “sparebluss” når det gjelder utgifter.
Styret har derfor måttet vedta en økning av felleskostnadene med 11% for 2023 gjeldende fra 01.01.23. Merk at de månedlige innkrevingen består av flere elementer hvor felleskostnadene er en del. Kabel TV, internett, vedlikeholdsfond og fjernvarme blir ikke berørt av denne økningen. Selv med denne økningen styrer vi mot et underskudd på ca 160.000 kr for neste år.

Styret i Hagebyen 1
Fredrik Bjørnødegård
styreleder

TV 2 + Altibox = sant!

En liten gla sak for de som har ventet på en løsning på konflikten mellom TV2 og Altibox:

TV 2 er tilbake hos Altibox TV 2 og vi har endelig blitt enige om en ny avtale. Vi er glade for at alle som har savna TV 2 nå kan kose seg med ‘Forræder’, ‘Skal vi danse’ eller en annen favoritt. TV 2 Direkte, TV 2 Nyheter, TV 2 Zebra, TV 2 Livsstil og TV 2 Sport 1 og 2 vil dukke opp i kanallista di allerede i dag. De 50 ekstrapoengene du fikk av oss, vil du få beholde ut 2022. De neste ukene og månedene vil du motta all informasjon du trenger om hva som skjer når disse forsvinner. Dette har tatt mye lenger tid enn noen av oss hadde trodd, og vi er veldig takknemlige for at du har venta tålmodig sammen med oss. Tusen takk! Vennlig hilsen Viken Fiber AS

Mvh Styret

Ferdigbefaring Malearbeider.

I forbindelse med at det meste av malejobben er ferdigstilt nå ønsker vi gjerne å få vite om det er noen avvik/mangler i forbindelse jobben som er gjort. Før vi har sluttbefaring med OMMF.

Da ønsker vi å få oversikt og tilbakemeldinger fra dere. Avvik/mangler kan være ; flater som ikke er malt, noe som er ødelagt ifb malingen, og annet relevant i forhold til jobben som er utført.

Saker som allerede er meldt inn til styret er ikke nødvendig å melde inn på nytt.

Frist for å melde inn saker vil være 28.September.

Send inn dette på mail til:

styremedlem.hagebyen1@gmail.com

Skriv i Emnefeltet: Avvik/ Din adresse

Beskrivelse :

Eventuelt bilde:

Navn og tlf nr:

Mvh Styret

Rentokil kartlegging/ Behandling, mrk datoer

Arbeidet med kartlegging og behandling av skjeggkre er i gang igjen etter ferien. Onsdag 14.september foretas 2. gangs behandling i Regattaveien 7. Beboere må være hjemme eller gi nøkkel til nabo. I Regattaveien 47 til 67 vil det samme dag bli lagt ut limfeller for kartlegging. Beboere bør være hjemme eller gi nøkkel til nabo. Unntaksvis kan Rentokil her henge limfeller på døra, men da må disse plasseres ut med minst 3 feller i hvert rom (inkl bad) av beboer selv. Fellene skal ligge langs gulvlist og ikke røres på 14 dager.

Ved spørsmål ta kontakt med styret.

Mvh Styret

!!Gjenstander i Garasje/ HMS!!

Hei alle sammen.

Dette er en henstilling til alle som bruker parkeringsplassen til oppbevaring. Samt fellesarealer/svalganger.

Her må det ryddes opp. Det kan ikke se slik ut. På parkeringsplassen din skal det ikke være andre gjenstander på gulv enn bilen din.

Dekk skal være opphengt på vegg, og eventuell skiboks skal henges opp. Det skal være 50 cm klaring fra sprinkel anlegg i bod eller garasjeplass.

Ingen gjenstander skal være i veien for frie rømmningsveier for å forhindre brann.

Tidsfrist for å fjerne ting som ikke skal være der vil være 20/-9-22. Hvis ikke dette gjennomføres må vi iversette tiltak for å fjerne gjenstander.

Det er bestilt gjennomgang og besøk av Brannvesen.

I henhold til HMS og brannforskrifter kan vi ikke ha det slik.

Mvh Styret

!! Vannlekkasje i RV8, bodområdet!!

Det har vært en stor vannlekkasje i bodområdet under Regattaveien 8. Alle beboere henstilles å hente ting fra bodene, eventuelt sette ting opp fra gulvet. Forsikringsselskap må kontaktes ved skader på private gjenstander.

Vi får hjelp av vårt eget forsikringsselkap til å utbedre og tørke opp. Skadene skyldes mest sannsynlig det kraftige regnværet som kom tidligere idag.

Mvh Styret.

Info om Fasadevask

Hei.

Som mange av dere ser er vaskingen i gang i Hagebyen. Det var i starten noen endringer i forhold til hvor de skulle starte. Det ble sagt til oss at de skulle starte i Rv8. Men pga plassering av Lift valgte man å starte på utsiden mot Forneburingen. I dag går de igang med Rv8.

Ellers har det blitt oss fortalt at de skal holde seg til fremdriftsplanen som er publisert. Og at de gjennomfører i henhold til den. Det er dessverre vanskelig å gi nøyaktige dager akkurat hvor de skal vaske. Så vi ber dere bare følge med. Det kan hende at det kommer endringer underveis, men da skal vi bli varslet.

Ved spørsmål er det bare å kontakte styret. Så skal vi prøve å hjelpe til.

Ha en strålende Onsdag.

Mvh Styret.