Styremøte 15.Mai

Saker behandlet på styremøtet i Hagebyen 1 i møte den 15. Mai 2023:


Det har vært en påkjørsel i RV 6 hvor en vegg er blitt skadet. Dette er en forsikringssak hos bileier.

Sameiets økonomi er tilfredsstillende og regnskapet så langt er i henhold til budsjett.

Grønntgruppa har gjennomført sommerpynting med blomster i potter. Styret godkjente videre planer for stell av fellesområdene.
Det er beboere som klatrer over gjerdet som er satt opp mot Fornebu S. Dette reagere styret på.

Vi har mottatt 3D tegninger fra Asplan Viak om røropplegget til RV 7 og de problemer som er der knyttet til varmesmitte mellom kaldt og varmt vann. Saken håndteres videre.

Det er mottatt skadeserstatning fra forsikringsselskapet etter påkjørsel på garasjeport.

Det er laget plan for utskifting av utelys. Pga av nye forskrifter må det nå benyttes hallogenpærer og gamle lystoffrør vil ikke lenger være tillatt. Vi søker om støtte fra Enova.


Utsetting og håndtering av containere i vår gikk bra denne gangen og vi fikk kun en mindre bot i forbindelse med at beboer hadde kastet el –utstyr i restavfall.


Vask av garasjene skjer 27. mai (pinseaften). Alle biler må ut og alt som er plassert på gulvene må fjernes.


Fornebulandet Vel har produsert “Fornebustikka” for distribusjon til alle husstander. Styret sørger for intern distribusjon i Hagebyen 1. Skjer etter 22. Mai.


Vi er ferdige med skjeggkrebehandling i sameiet. Beboer har rapportert om møll i bodområdet. Tas opp med Rentokil.


Styret har tidligere kommentert og gitt innspill til reguleringsplanen for Fornebu Sør. Beboere som er interessert anbefales å ta en titt på modellen i biblioteket på Fornebu senter.


Et par mindre saker etter fjorårets maling og fasadevask skal følges opp med Oslo Malermesterfirma.

Ha en fortreffelig 17.Mai feiring

Mvh Styret

Garasjevask 27.Mai

Flere har etterspurt når det blir vask av garasjen. Det er planlagt vask den 27.Mai.

De spyler ca 1 meter opp langs veggen. Så da oppfordrer vi alle til å fjerne hensatte ting som står i veien allerede nå.

Vi kommer til å gi mer detaljert info når det nærmer seg.

Mvh Styret.