Container 2.Mai

Det settes ut containere på uteparkeringen Tirsdag 2. Mai. Det settes ut 2 stk EE bur til EL-avfall og 2 stk. til restavfall.

NB!! Det må kun benyttes gjennomsiktige søppelsekker, ingen sorte sekker!!

De to store til restavfall tømmes Onsdag 3.Mai og fjernes tidlig 5. Mai.

Det skal under ingen omstendigheter settes ting utenfor containerne!

NB! Gjesteparkeringen er stengt i denne perioden.

Dette må IKKE kastes i containeren:
Farlig avfall som: maling, olje, lakk, spraybokser, kjemikalier, lysstoffrør, propan, PCB/klorparafinvinduer, o.l.
Matavfall
Impregnerte materialer
Gips
Dekk
Flytende avfall

EE-avfall/Elektriske artikler som: batterier, hvitevarer, brunevarer, datautstyr, småelektronikk, lamper, kabler/ledninger, kastes i EL-bur merket for dette.

Vi minner om at det er viktig at det ikke kastes feil. Sameiet får da store ekstrakostnader i form av bøter. Vi ber om at dette respekteres.

Et tips for de som ønsker å kaste Maling, lim og lignende er å benytte seg av ISI på hjul som er på Fornebu; Mandager: Forneburingen,1, 1360 Fornebu- åpningstid 16.00-20.00. ( Ved-p-plass utenfor Flytårnet)

Er containere fulle (til kanten) må det ikke kastes mer i de. Sjåfør må da laste av manuelt og legge i nye containere med konsekvens av merkostnader for sameiet.

En fin mulighet til å rydde opp i og kaste ødelagte uteleker, ubrukelige sykler og annet utstyr en ikke lenger trenger og som kanskje tar opp plass i fellesarealet

Mvh Styret