Styremøtet 20. April 2023

Styret i Hagebyen 1 var samlet til ordinært styremøte og behandlet følgende saker:


1 Problemet med varmeutveksling av vannet i Regattaveien 7 ble diskutert med to representanter for beboerne. Vi besluttet å gå videre til en uavhengig rådgiver for å kartlegge hvilke muligheter vi har for å løse dette. Problemet er også i noen grad relevant i nr 6.
2 Sameiets økonomi er i øyeblikket i henhold til budsjett.
3 Techem sender ut avregning til beboerne av forbruk av vann og varme for 2022 i løpet av juni.
4 Det blir gjennomført vask av garasjen 27. Mai. (Lørdag pinseaften) Alle biler må ut og alt som er plassert på gulvet må fjernes. Styret sender ut varsling når det nærmer seg.
5 Styret bestiller container til vårrengjøring/kasting. Disse blir satt ut i perioden 2. til 4. mai eller 9. til 11. mai etter nærmere avtale med leverandør. Endelig beskjed blir gitt. Husk å sortere godt. I fjor fikk vi store bøter pga av feilsortering.
6 Hensetting av private gjenstander i fellesområdene er ikke tillatt – ref Husordensreglene. Styret tar tak i dette og etter advarsler blir slike gjenstander fjernet.
7 Siste kartlegging og behandling av skjeggkre i sameiet er nå ferdig med behandling av noen rekkehusleiligheter torsdag 4. mai.
8 Vinduer som eventuelt blir knust i leilighetene går på sameiets forsikring. Gi beskjed til styret for orientering og ta direkte kontakt med vårt forsikringsselskap IF.
9 Styret har fått tak i noen pakker med fliser fra de opprinnelige badekabinene. Gi beskjed hvis det er behov for å bytte flis.
10 Feiing av grus fra fellesområdene er ferdig. Agaia starter arbeidet med vedlikehold av uteområdene.
11 Vi har en grønntgruppe om har startet arbeidet med blomster i potter og videre stell av bedd. Styret er veldig takknemlig for det frivillige arbeidet som disse gjør til felles glede.
12 En rekke steinheller fra utskifting av platting fra en beboer er tatt vare på. Styret kan kontaktes om noen har behov for slike.
13 Vi sender i disse dager krav til OBOS om delvis refusjon av fasadevask grunnet støv fra Nansenløkka.
14 Fakturering av forbrukt strøm til el-bil ladere vil skje i nær fremtid.
15 Det er gjennomført oppfølging og kvalitetskontroll av renhold sammen med byrået.

Mvh Styret