Nye målere for vann og energi, oppstart 16 januar 2023

Vannmålerne i Hagebyen1, for vann og energi, må skiftes på grunn av alder. Dette innebærer at Techem må inn i alle seksjoner for å gjøre dette byttet. En fremdriftsplan blir presentert for beboere, med antatt tid for bytte. Estimert tid per seksjon er 20 minutter.

Techem trenger fri tilgang til målerne, og disse befinner seg som regel i taket på badene, samt i skap på vegg. Det er derfor viktig at rørleggeren som kommer for å gjøre dette skifte får tilgang til skapene med målerne for å holde estimert tid på 20 minutter.

De nye målerne vil gi oss bedre kontroll på vannforbruk, og estimerte kostnader for energi og varmtvann. Dere vil få mer informasjon om dette etter installasjonen, eller ved henvendelse til Techem.

Målerbytte vil også gi oss mulighet for å avregne forbruket oftere, slik at det går fra 1 gang per år, til 4 ganger per år.

Styret