Informasjon om budsjett og økte felleskostnader 2023

Informasjon om budsjett og økte felleskostnader 2023
Styret i Hagebyen 1 har behandlet og vedtatt budsjettet for 2023.
På utgiftssiden forventer vi en ordinær prisstigning på ca 7% og av større poster kan i tillegg nevnes et etterslep på de økte energikostnadene som ikke har vært belastet beboerne inneværende år, økt forsikringspremie samt Bærum kommunes forslag om økte avgifter på vann og avløp med hele 22,5%. Samtidig har vi sett på muligheter for å kutte utgifter og har gjort det der det er mulig innenfor en forsvarlig drift.
Som kjent ble vedlikeholdsfondet tømt i forbindelse med det store utvendige vedlikeholdet i år og av den årsak må vi opprettholde avsetning til fremtidig vedlikehold også i åretst budsjett.
Vi kan trygt si at vi vil kjøre et 2023 på “sparebluss” når det gjelder utgifter.
Styret har derfor måttet vedta en økning av felleskostnadene med 11% for 2023 gjeldende fra 01.01.23. Merk at de månedlige innkrevingen består av flere elementer hvor felleskostnadene er en del. Kabel TV, internett, vedlikeholdsfond og fjernvarme blir ikke berørt av denne økningen. Selv med denne økningen styrer vi mot et underskudd på ca 160.000 kr for neste år.

Styret i Hagebyen 1
Fredrik Bjørnødegård
styreleder