Endring i Beboernes tv-pakke

Informasjon Fra Altibox om to endringer i beboernes tv-pakke;

Her kommer viktig informasjon om to endringer i beboernes tv-pakker fra 1. januar 2023

  1. En ny avtale mellom Altibox og Viaplay Group innebærer en endring i kanaler som er inkludert i tv-pakken. Fra 1. januar 2023 går kanalen TV3+ fra å være en del av den faste kanalpakken, til å bli valgfri og tilgjengelig for 1 poeng.
  2. Altibox har nylig signert en ny avtale med TV 2. Dette tok lenger tid enn forventet, men vi er fornøyde med en avtale som sikrer valgfriheten for kundene. Avtalen innebærer at TV 2 Livsstil går fra å være en del av den faste kanalpakken, til å bli valgfri og tilgjengelig for 1 poeng

Beboere som allerede har valgt inn kanalene i sin tv-pakke trenger ikke å foreta seg noe, og vil heller ikke merke noen endring.

Derfor skjer endringen:

Vi er jevnlig i dialog med innholdsleverandører for å oppdatere avtaler, og da kan det forekomme endringer i innholdet. I disse diskusjonene er det viktig for Altibox å tilby konkurransedyktig pris og størst mulig valgfrihet.

Hva betyr endringen for beboerne?

TV3+ og TV 2 Livsstil vil være tilgjengelig under «valgfritt innhold» på Mine sider. Her kan de velge inn og ut TV3+ og TV 2 Livsstil med poeng. Alle kunder som er påmeldt nyhetsbrev hos Altibox, vil motta en epost med denne informasjonen.

Vennlig hilsen Viken Fiber.

Styret Hagebyen1

Informasjon om budsjett og økte felleskostnader 2023

Informasjon om budsjett og økte felleskostnader 2023
Styret i Hagebyen 1 har behandlet og vedtatt budsjettet for 2023.
På utgiftssiden forventer vi en ordinær prisstigning på ca 7% og av større poster kan i tillegg nevnes et etterslep på de økte energikostnadene som ikke har vært belastet beboerne inneværende år, økt forsikringspremie samt Bærum kommunes forslag om økte avgifter på vann og avløp med hele 22,5%. Samtidig har vi sett på muligheter for å kutte utgifter og har gjort det der det er mulig innenfor en forsvarlig drift.
Som kjent ble vedlikeholdsfondet tømt i forbindelse med det store utvendige vedlikeholdet i år og av den årsak må vi opprettholde avsetning til fremtidig vedlikehold også i åretst budsjett.
Vi kan trygt si at vi vil kjøre et 2023 på “sparebluss” når det gjelder utgifter.
Styret har derfor måttet vedta en økning av felleskostnadene med 11% for 2023 gjeldende fra 01.01.23. Merk at de månedlige innkrevingen består av flere elementer hvor felleskostnadene er en del. Kabel TV, internett, vedlikeholdsfond og fjernvarme blir ikke berørt av denne økningen. Selv med denne økningen styrer vi mot et underskudd på ca 160.000 kr for neste år.

Styret i Hagebyen 1
Fredrik Bjørnødegård
styreleder