Ferdigbefaring Malearbeider.

I forbindelse med at det meste av malejobben er ferdigstilt nå ønsker vi gjerne å få vite om det er noen avvik/mangler i forbindelse jobben som er gjort. Før vi har sluttbefaring med OMMF.

Da ønsker vi å få oversikt og tilbakemeldinger fra dere. Avvik/mangler kan være ; flater som ikke er malt, noe som er ødelagt ifb malingen, og annet relevant i forhold til jobben som er utført.

Saker som allerede er meldt inn til styret er ikke nødvendig å melde inn på nytt.

Frist for å melde inn saker vil være 28.September.

Send inn dette på mail til:

styremedlem.hagebyen1@gmail.com

Skriv i Emnefeltet: Avvik/ Din adresse

Beskrivelse :

Eventuelt bilde:

Navn og tlf nr:

Mvh Styret