Ferdigbefaring Malearbeider.

I forbindelse med at det meste av malejobben er ferdigstilt nå ønsker vi gjerne å få vite om det er noen avvik/mangler i forbindelse jobben som er gjort. Før vi har sluttbefaring med OMMF.

Da ønsker vi å få oversikt og tilbakemeldinger fra dere. Avvik/mangler kan være ; flater som ikke er malt, noe som er ødelagt ifb malingen, og annet relevant i forhold til jobben som er utført.

Saker som allerede er meldt inn til styret er ikke nødvendig å melde inn på nytt.

Frist for å melde inn saker vil være 28.September.

Send inn dette på mail til:

styremedlem.hagebyen1@gmail.com

Skriv i Emnefeltet: Avvik/ Din adresse

Beskrivelse :

Eventuelt bilde:

Navn og tlf nr:

Mvh Styret

Rentokil kartlegging/ Behandling, mrk datoer

Arbeidet med kartlegging og behandling av skjeggkre er i gang igjen etter ferien. Onsdag 14.september foretas 2. gangs behandling i Regattaveien 7. Beboere må være hjemme eller gi nøkkel til nabo. I Regattaveien 47 til 67 vil det samme dag bli lagt ut limfeller for kartlegging. Beboere bør være hjemme eller gi nøkkel til nabo. Unntaksvis kan Rentokil her henge limfeller på døra, men da må disse plasseres ut med minst 3 feller i hvert rom (inkl bad) av beboer selv. Fellene skal ligge langs gulvlist og ikke røres på 14 dager.

Ved spørsmål ta kontakt med styret.

Mvh Styret

!!Gjenstander i Garasje/ HMS!!

Hei alle sammen.

Dette er en henstilling til alle som bruker parkeringsplassen til oppbevaring. Samt fellesarealer/svalganger.

Her må det ryddes opp. Det kan ikke se slik ut. På parkeringsplassen din skal det ikke være andre gjenstander på gulv enn bilen din.

Dekk skal være opphengt på vegg, og eventuell skiboks skal henges opp. Det skal være 50 cm klaring fra sprinkel anlegg i bod eller garasjeplass.

Ingen gjenstander skal være i veien for frie rømmningsveier for å forhindre brann.

Tidsfrist for å fjerne ting som ikke skal være der vil være 20/-9-22. Hvis ikke dette gjennomføres må vi iversette tiltak for å fjerne gjenstander.

Det er bestilt gjennomgang og besøk av Brannvesen.

I henhold til HMS og brannforskrifter kan vi ikke ha det slik.

Mvh Styret