!! Vannlekkasje i RV8, bodområdet!!

Det har vært en stor vannlekkasje i bodområdet under Regattaveien 8. Alle beboere henstilles å hente ting fra bodene, eventuelt sette ting opp fra gulvet. Forsikringsselskap må kontaktes ved skader på private gjenstander.

Vi får hjelp av vårt eget forsikringsselkap til å utbedre og tørke opp. Skadene skyldes mest sannsynlig det kraftige regnværet som kom tidligere idag.

Mvh Styret.