!! Vask og overflatebehandling av treverk utvendig Hagebyen 1 !!

Det er inngått en avtale om rengjøring samt maling av treverk med Oslo Malermester Forretning AS.

!!Det vil jobbes fra UKE 24- UKE 37, med forbehold om vær.!!

Første steg er rengjøring av alt treverk samt fassade.

Det er viktig at alle beboere gjør seg kjent med fremdriftsplanen både på vask og maling. Se vedlegg om regjøring. Det vil komme en egen fremdriftsplan for overflatebehandling, legger ut info om det også.

Det vil være de samme prinsippene som gjelder for vask og overflatebehandling.

-Pyntegjenstander / blomsteroppheng / diverse andre gjenstander som er skrudd opp på levegger eller andre deler av tre som skal vaskes / overflatebehandles må fjernes. Det vil og si at man etter beste evne må fjerne vekst som er på skillevegger også.

-Det er også viktig at det er ryddet for tilkomst til de flatene som skal vaskes / overflatebehandles.

-Etter at vask er gjennomført, er det fritt frem og benytte uteplasser og balkonger, men fint at ting som er skrudd ned / fjernet ikke settes tilbake før overflatebehandling er gjennomført.

-Hvis noen trenger hjelp til å flytte møbler eller andre ting, kan OMMF hjelpe til med det.
Det er viktig at det blir ryddet etter beste evne slik at fremdriften kan etterleves på beste måte.

Ta kontakt hvis det er noen spørsmål.

Mvh Styret