Felleskostnader Mai- Økt Faktura

Vi har fått flere forespørsler i forbindelse med fakturaen med fellekostnader med forfall i Mai.

Gjennom året betaler vi et a-konto beløp for varmtvann, samt varmtvann i radiatorer. Avregning kommer årlig. Denne avregningen er tatt med på fakturaen i Mai. De fleste av oss har nok opplevd å få tilbake tidligere år.

Høye strømpriser og økt forbruk påvirker dessverre årets avregning i negativ forstand. Som betyr at mange av oss må etterbetale.

Mvh Styret