Grønntgruppe og Skjøtsel av Hagebyen1.

Vi har nå inngått en avtale med Agaia ( tidl Steen & Lund) om skjøtsel av våre grønntarealer. Det er meget gledelig. Oppstart av vedlikehold vil være over Påske. Skjøtsel gjelder på våre fellesarealer.

Noe annet som er meget gledelig er at det er etablert en grønntgruppe som består av en gjeng som svært engasjerte og kompetente damer. Gruppen kommer til å bidra med vedlikehold, samt komme med råd og innspill på hva som bør gjøres. Noe vi i styret setter stor pris på. Så vi håper og tror på et posistivt grønnt samarbeid med dem. Slik at vår kjære Hageby kan fremstå og leve opp til navnet sitt.

Mvh Styret.