Kosting i sameiet!

En liten anmodning fra styret vedrørende kosting av grus. Vi ser at det er flere som er ivrige på å koste i sameiet vårt. Det er supert at dere er ivrige.

Men pass på at dere ikke koster grusen inn i hekken eller på plenen. Dette blir bare liggende og byr på utfordringer. Samt at vi ber dere ikke lager hauger av grus, Agaia som skal feie dette opp får problemer hvis det ligger i hauger. Hvis man feier i hauger må dere samle det opp i f.eks en trillebår, og legge det et egnet sted. Et egent sted er grusveien ved haugen mot barnehagen «snarveien» som går ned til bussen.

Agaia vil komme å feie bort all grusen når tiden er inne for dette.

Mvh Styret.