Info om Utleie/kortidsleie

Styret har mottat en del spørsmål vedørerende utleie av egen bolig. Og spesielt hva som er gjeldende for korttidsutleie.

Dette er gjeldende for korttidsutleie:

Lov om eierseksjoner styrer korttidsutleie, og §24 sier følgende:

Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.

Utleie over lengre periode registrerer seksjonseier selv inne på vibbo.no.

Og at sameier som leier ut forholder seg til pkt 14. i Husordensreglene:

14. Eierskifte og utleie

14.1 Sameiere som selger eller leier ut sin leilighet plikter å melde dette til sameiets forretningsfører.

14.2 Sameier er ansvarlig for at eventuelle leietakere får tilstrekkelig informasjon om ordensregler og bestemmelser, samt at leietakers kontaktinformasjon (epost, navn, mobiltelefon, o.l.) oversendes for bruk til varsling og informasjon.

Mvh Styret.