Nytt fra Styret

Tiden går fort om dagen, men her en liten oppdatering fra styret på noe av det som rører seg.

Det har vært 2 møter siden sist, derav det ene et budsjettmøte med gjennomgang av budsjettet for 2022.

Etter en årelang krangel med Veidekke om få skjøtet av 3 parkeringsplasser over til sameiet, ser endelig til å gå i ordren. En liten sier i en langvarig sak. Og trolig en sum inn til sameiet.

Møter med arkitekt samt vedlikehold av fasader pågår også.

Videre forhandles det om avtaler for vedlikehold av fellearealer, som vi håper er på plass om kort tid.

Skjeggkrebehandling fortsetter videre, og beboere vil bli underrettet underveis.

Ellers er det en del henvendelser til styret fra beboere av ulik karakter.

Nå nærmer det jo seg snart Jul også, så vi planlegger en liten samling i sameiet med Julegrantenning. Hvis noen har innspill eller ønsker å bidra er det bare å ta kontakt. Info kommer.

PS! husk at alle mail henvdelser sendes til: hagebyen1@gmail.com

Mvh Styret