Beboerundersøkelse – Nansenparken

Videreformidler informasjon som er tilsent oss og oppfordrer flest mulig til å delta.

Nansenparken og parkarmene som strekker seg ut av parken skal videreutvikles og opparbeides med nytt innhold og dermed få en ny rolle som park på Fornebu for å møte kommende utbygging. I den forbindelse ønsker Fornebu driftsforening/OBOS og Bærum kommune å få en bedre forståelse av hvordan parken oppleves og brukes av dere som kjenner området. 

I spørreundersøkelsen vil du/dere få spørsmål om hvordan parken kan bli i fremtiden – eller hva savnes. Innspillene vil danne nyttig grunnlag til hvordan Nansenparken med tilhørende parkarmer planlegges og videreutvikles.

https://new.maptionnaire.com/q/32tz9lyl7g8f

Undersøkelsen tar ca. 10 minutter å gjennomføre og besvarelsene er anonyme.

Håper du/dere ønsker å bistå med deres kunnskap slik at vi får best mulig grunnlag til å jobbe videre med dette. 

Håper at du har mulighet til å dele undersøkelsen med beboerne hos dere.

Ta gjerne kontakt om dere har noen spørsmål

Mvh LÉVA Urban Design

på vegne av Fornebu driftsforening/OBOS og Bærum kommune.

Mvh Styret