Tilbakestilling av dekoder ved flytting

Her kommer viktig informasjon til beboere!   Dersom tv-dekoderen til beboere skal overtas av andre (f.eks. når beboer flytter og tv-dekoderen skal stå igjen i boenheten), må beboeren tilbakestille tv-dekoderen til fabrikkinnstillinger. Da slettes nemlig innlogginger og personlig informasjon som man selv har valgt å frivillig legge inn på dekoderen (f.eks. ved bruk av tredjeparts-applikasjoner på tv-dekoderen).    Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger utføres under innstillingene på tv-dekoder. Se brukerveiledninger her: