Skjeggkre-Kartlegging

Styret har gitt Rentokil i oppgave å kartlegge forekomst av skjeggkre. Det er gjennomført et prøveprosjekt  i Regattaveien 1. Resultatet viser at det er skjeggkre i samtlige etasjer. Behandling vil bli gjennomført til høsten. Ny kartlegging og eventuell behandling vil bli gjennomført i resten av sameiet etter hvert. Informasjon om dette vil bli gitt til de berørte.

Styret