Tilbakestilling av dekoder ved flytting

Her kommer viktig informasjon til beboere!   Dersom tv-dekoderen til beboere skal overtas av andre (f.eks. når beboer flytter og tv-dekoderen skal stå igjen i boenheten), må beboeren tilbakestille tv-dekoderen til fabrikkinnstillinger. Da slettes nemlig innlogginger og personlig informasjon som man selv har valgt å frivillig legge inn på dekoderen (f.eks. ved bruk av tredjeparts-applikasjoner på tv-dekoderen).    Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger utføres under innstillingene på tv-dekoder. Se brukerveiledninger her:

Skjeggkre-Kartlegging

Styret har gitt Rentokil i oppgave å kartlegge forekomst av skjeggkre. Det er gjennomført et prøveprosjekt  i Regattaveien 1. Resultatet viser at det er skjeggkre i samtlige etasjer. Behandling vil bli gjennomført til høsten. Ny kartlegging og eventuell behandling vil bli gjennomført i resten av sameiet etter hvert. Informasjon om dette vil bli gitt til de berørte.

Styret