Nytt fra Styret

Onsdag 9.Juni var det tid for et nytt styremøte. Der vi blant annet evaluerte saker som var gjennomført siden forrige møte: Garsjevask, tømming av sandfang, utskifting av hageslanger.

Det er forøvrig blitt bestilt gjerde av Røa Gjerdefabrikk for hekken ut mot Fornebu S ved RV 79, dette skal monteres ila Juni.

Samt status i pågående saker som : inngangspartier, skjeggkrebandling, maling av fasade, m.m.

Etter flere tilbakemeldinger om våre grøntarealer ser vi på ulike tiltak og løsninger.

For spørsmål er det bare å ta kontakt med styret.

Han en fortreffelig helg

Mvh Styret.