Kartlegging av skadedyr

Tirsdag 1.Juni vil Rentokil foreta en kartlegging av skjeggkre i Regattaveien 1. En representant vil legge ut limfeller for å se om det er behov for å behandle hele blokken. Informasjon vil og bli lagt i postkassene.

Kartelegging og eventuell nødvendig behandling skal gjennomføres i resten av sameiet også. Kartlegging og behandling vil bli dekket iht til sak vedtatt i årsmøte for 2020, enten gjennom beboers egen forskring eller direkte av sameiet. Dette vil ikke medføre kostnad for hver enkelt beboer.

Vi informerer om videre fremdrift når kartlegging er gjennomført.

Styret