Nytt fra styret

Torsdag den 6.Mai var det tid for styremøte, med nye representanter på plass.

Etter valgene på sameiemøtet har styret fått følgende sammensetning:

Leder Fredrik Bjørnødegård
Styremedlem Thomas Fløien Angeltveit
Styremedlem Jan Hannestad
Styremedlem Ingrid Pauline Pedersen
Styremedlem Sven Pickhardt
Varamedlem Aasmund Olav Løvestad
Varamedlem Bjørn Meaas.

Der ble årsmøte gjennomgått og oppgaver fordelt med de saker som ble vedtatt, samt pågående saker som vi ønsker å gjennomføre. Noen pågående saker som vi har godtatt tilbud på er blant annet: tømming av sandfang, etablering av gjerdet ut mot Fornebu S, og innvendig oppussing i oppganger. Andre saker som krever innhenting av anbud ( som bla: maling av fasader, behandling av skjeggkre), kommer vi tilbake med informasjon rundt. Mens vasking av garasjen er nært forestående.

Avslutningsvis ønsker styret å sende en vennlig påminnelse om oppfølging og etterlevelse av våre husordensregler.

Nå er det forhåpentligvis snart sommer : PKT 4.3 Kun gassgrill og elektrisk grill er tillatt.

I oppganger og fellesområder : PKT:5.2 Av hensyn til renhold og uhindret adkomst til rømningsveier er det ikke tillatt å ha private gjenstander på fellesområdene, dette innebefatter sko, møbler o.l

PKT: 5.4 Den enkelte beboer plikter å sørge for at postkasse og ringetablå er forsynt med standard type skilt og skrifttype. Nærmere bestemmelse av utforming på slike skilt gjøres av styret. Ved utleie er sameier ansvarlig for å holde skilt på postkasse og ringetablå oppdatert. Styret kan sørge for oppdatering av skilt mot et gebyr dersom sameier selv ikke holder dette vedlike.

Ta gjerne kontakt med styret ved spørsmål.

Mvh Styret