Oljesøl etter brøyting

Til informasjon.

Det er observert oljesøl etter brøyting. Steen&Lund er kontaktet, og kommer for å rydde opp dette så godt som mulig. Det skal de gjøre ved å kjøre bort forurenset snø, og legge på sand. Sanden må ligge litt før den blir børstet opp igjen.

Asker og Bærum brannvesen besiktiget dette, og anbefalte denne behandlingen

Styret