Informasjon fra styret

Godt nytt år alle sammen. Her kommer det informasjon det er verdt å få med seg.

Innsamling av juletrær

Julen er snart over, og de fleste ønsker å kvitte seg med årets juletre. Dette kan gjøres på den lille kollen ved gjensteparkeringen, se markering på bildet under. Vennligst Ikke legg noe annet der enn juletrær, så skal vi sørge for en felles bortkjøring av trærne. Siste frist for å legge trær her er mandag 11 januar.

innsamling
Juletrær kan legges på punktet markeri i bildet.

Gjenstander i boder

Styret har fått informasjon fra beboere om at det er observert propanbeholdere i sportsbodene i bodanleggende. Disse må fjernes, da uhell vedrørende propan kan få katastrofale følger. Se instruks som ligger på https://hagebyen1.no/regelverk/instrukser/garasje-og-bod/. Dersom dere som beboere ser slike brudd på reglene er det viktig at dere skriver en lapp slik at eier av boden blir gjort oppmerksom på dette, og fjerner gjenstandene så snart som mulig. Hold ellers fellesarealene i bodområdene frie for gjenstander.

Årsmøte, tillitsvalgte og saker som kan meldes styret

Det er snart tid for årsmøte igjen, og usikkerheten om fysisk møte er stor. Vi planlegger for fysisk møte, men tiden vil vise hva vi får til. Informasjon om årsmøte vil også komme i eget skriv fra OBOS. Årsmøte er planlagt 15 april, så sett av datoen allerede nå. Frist for innlevering av forslag som kan behandles på årsmøtet vil bli i februar, konkret frist kommer i skrivet fra OBOS.

Vi har i år manglet valgkomite og arrangementkomite. Vi oppfordrer beboere til å melde seg til styreverv. Interessen kan meldes direkte til styret, eller til forvaltningskonsulenten vår i OBOS. Kontaktinformasjon finnes på vår hjemmeside, https://hagebyen1.no/sameiet/kontaktpersoner/

Heisen i Regattaveien 57

Heisen i Regattaveien 57 har hatt noen problemer i det siste. Service er bestilt, og dato for service er nå på mandag 11 januar.

Garasjen

Alle gjenstander som står på gulvene i garasjen, er i veien for rengjøringen av gulavarealene. Det er viktig at fellesareal og egne parkeringsplasser holdes ryddige, og at ingen ting blir satt på gulvet.

Vi har fått en vibrasjonsmåler installert i garasjen, samt støy- og støvmåler montert mot byggegropen. Dette til informasjon.

Det er bare å ta kontakt med styret gjennom e-postadressen vår dersom dere har spørsmål, eller har en tilbakemelding til styret.