Informasjon fra styret

Styret har litt informasjon til alle beboere i Hagebyen1

Styret opplever at mange sykler står forlatt i sykkelstativer ute, i bodganger og i garasjen. Disse er ofte etterlatt av beboere som har flyttet, de opptar plass og er til sjenanse for oss alle. Styret vil onsdag 26. august merke samtlige sykler innenfor vårt sameie med et papirbånd. Beboerne bes fjerne båndet på egne sykler snarest og senest 15. september. Alle sykler med påsatt papirbånd etter denne dato blir fjernet og overlatt til politiets hittegodsauksjon.

Hekkene har nå begynt å bli høye. Det er viktig at disse klippes og stelles, og holdes nede på maks 150 cm. Det er også viktig at hekkene ikke blir for brede, og at beboere selv holder hekken smal. Dette må også gjøres innen 15. september. Dersom dette ikke blir gjort, innen gitt dato, kan styret gjøre dette.

Kjøring innenfor bommene har økt i omfang, og skaper farlige situasjoner. Låsen på den ene bommen ble stjålet, men ny lås er på plass der nå. Takk til Thomas og Erling for god innsats for å tilpasse ny låsekasse til eksisterende bom. Styret oppfordrer alle til å kjøre minst mulig inn på området, og om å være svært aktsom dersom man må kjøre inn. Styret oppfordrer også til å opplyse om kjøreforbud innenfor portene når man bestiller hjemlevering. Flere firmaer har egne felter for dette i bestillingsskjema.

Kjøring i høy fart på Snarøyveien og Forneburingen er meldt inn til Fornebulandet Vel, og kommer til å bli tatt opp med Bærum kommune Vei og Trafikk ved første kvartalsvise møte. Vedlikeholdet av gressbanen, som ligger ved Nansenparken Barnehage, har blitt klippet av en beboer. Det har vært en god innsats, men gresset gror for fort og jobben blir for stor. Her er vi inne i siste fase med Fornebu driftsforening for å få dem til å klippe området. Dette er et område jeg anbefaler alle beboere å benytte dersom man ønsker å være aktiv på gress.

Det er en del gjenstander som står på parkeringsplasser. Styret ber beboere om å fjerne alt som står på bakken på parkeringsplassen, da det kun er kjøretøy som skal stå på parkeringsplassen. Noen har MC stående bak bilen, noe som gjør at bilene blir stående for langt ut. Dette skaper problemer. Alle fire hjulene på bilen skal stå innenfor den hvite stripen som markerer plassen.

Mvh Styret