Saker fra årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt digitalt i år. Konsekvensen av dette var at vi ikke fikk behandlet innkomne forslag fra beboere. Etter FHI anbefalinger ønsker vi ikke å kalle inn til et ekstraordinært sameiermøte før vi får lov til å samle over 50 stk. Derfor avventer vi sameiermøte til FHI åpner for dette.

Dersom det ikke anbefales mer enn 50 stk før desember 2020, utsettes alle innkomne forslag til sameiermøte i 2021.

Styret