Årsmøte Hagebyen 1

Hei,

I morgen åpner årsmøtet digitalt for Hagebyen 1. Møtet varer i 8 dager, all information om gjennomføring følger med innkalling som sendes på sms. Seksjonseiere som ikke har godkjent digital kommunikasjon får innkalling på papir og sender sin behandling av årsmøtet til styret på e-post eller leverer på papir.

Det er kun lovpålagte saker iht. eierseksjonloven som behandles. Saker sent inn av seksjonseiere som er i tidligere innkallinger behandles ikke i dette møtet. Det vil kalles inn til ett ekstraordinært møte når situasjonen tillater det. Det er ingen digitale løsninger som per dags dato lar sameiet gjennomføre behandling av disse sakene på en god måte.

Styret