Aksept digital kommunikasjon – Årsmøte

I forbindelse med å forenkle kommunikasjon ønsker styret å nå ut til alle på SMS når vi skal sende ut info. Det er mange som ikke har gitt aksept til digital kommunikasjon, veldig fint om dere kan gå inn på:

https://www.vibbo.no

Løsningen er det OBOS som drifter og man logger seg inn/identifiserer seg med BankID.

Det er mulig årsmøte vil avholdes via denne løsningen og da må de som ikke har gitt aksept til digital kommunikasjon eventuelt delta ved å svare/sende inn info til OBOS med brev/e-post.  Da vil årsmøtet kun behandle lovpålagte saker iht. eierseksjonsloven og ikke innkomne forslag. De må behandles på ett senere tidspunkt. Dette i tråd med midlertidige forskrift for gjennomføring av årsmøter slik at sameiet får levert regnskap iht. loven.

Mer info om løsning for årsmøte kommer i morgen eller på torsdag. Det arbeides med å få sendt ut innkalling denne uken slik at møtet kan gjennomføres så raskt som mulig.