Årsmøte i morgen avlys

Hei,
Årsmøte i morgen avlyses og det kalles inn til digitalt årsmøte ref.:

Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-04-08-734

Møtet gjennomføres på videoløsning. Ny innkalling kommer så raskt som mulig.

Mvh
Styret