Få bort grus fra asfalten og gresset rundt i Hagebyen1

Hei alle beboere i Hagebyen1.

Vårfeiing er bestilt, men grunnet Corona har leverandøren sakt de blir forsinket. Vi hadde bestilt dette til 1 april, men nå har dette blitt utsatt til over påske. Vi har ingen konkret ny dato.

Styret ønsker at beboere gjør en innsats selv. I trappenedgangen til gjesteparkeringen står det en rive og en trillebår. Styret skal få kjøpt inn flere river, koster og tillebårer tidlig kommende uke. Om alle sammen hjelper til med å koste sammen grusen i Hagebyen, så blir det ryddig ganske kjapt.

Grus kan fylles på hvor det naturlig er grus, som ved sitteplassene rundt om i sameiet. Eller så trenger vi at det fylles på grus ved kollen mot Nansenparken barnehage. Kjør grusen hit, og legg den slik at det blir jevnt med grus.

Om vi gjør denne innsatsen nå blir forhåpentligvis resultatet av feiingen enda bedre, og vi blir raskere kvitt all grus. Og vennligst kast alt av ødelagte leker i konteineren når denne kommer, også de som ligger på fellesareal.

Sameiet har også kjøpt inn en feie/vaskemaskin som kjøres rundt i garasjen. Om alle tar en kost og koster sin egen p-plass, får vi garasjen skinnende ren. Dra også ut møkka fra rundt søyler og andre kroker vi ikke kommer til med den store maskinen, og ledd dette i felles veibane. Vi ber dere om å gjøre dette innen onsdag denne uken.

Styret