Nabovarsel Fornebubanen

Sameiet har mottatt nabovarsel for oppstart av arbeidene med Fornebubanen. Arbeider starter i september 2020 med riving av hangarer over snarøyveien. Under kan man lese varselet.

Nabovarsel

Fornebu_snitt_verksted

Fornebu_snitt_hangar_3

Fornebu_snitt_hangar_1_2

Vedlegg F Følgebrev nabovarsel riving K4

Fornebu_snitt_hangar_4

Situasjonsplan Fornebu sør