Årsmøte Hagebyen 1

Hei,

Innkalling til årsmøtet er sendt ut (før koronasituasjonen eskalerte) Styret følger situasjonen og vurderer dette fortløpende. Per nå forholder vi oss til anbefalingene/retningslinjene som gjelder fra myndighetene. Møtet er berammet etter dato for tiltakene som nå gjelder. Forlenges denne eller retningslinjer endres vi man forholde seg til dette.

OBOS arbeider med å få ut en løsning for digital gjennomføring som alternativ. Da kan ikke saker behandles, men vi får godt over og godkjent de faste punktene i innkallingen. Dette gjennomføres eventuelt for å sikre at det nye styret som er presentert i innkalling kommer i gang, og vi får opprettholdt en god drift for sameiet.

Skulle det bli en digital løsning vil det avholdes et ekstraordinært sameiemøte senere for å behandle sakene som har kommet inn.

Styret informerer fortløpende på hjemmesiden.

Styret