Lagring under trapper, utenfor boder, i fellesarealer og garasjer

Det lagres mye utenfor boder, i fellesarealer og på parkeringsplasser. Vaktmester har i dag markert en del private eiendeler og dokumentert med bilder.

Vi oppfordrer alle til å fjerne eiendeler som ikke lagres i bod eller seksjon. Alt som lagres i fellesarealer eller på andre ikke tillate arealer vil bli kastet.

Internkontroll/HMS ansvarliggjør styret/sameiet. Arealene som det lagres i er rømningsveier. De skal være frie for hindringer og objekter som kan brenne.

Styret