Få bort grus fra asfalten og gresset rundt i Hagebyen1

Hei alle beboere i Hagebyen1.

Vårfeiing er bestilt, men grunnet Corona har leverandøren sakt de blir forsinket. Vi hadde bestilt dette til 1 april, men nå har dette blitt utsatt til over påske. Vi har ingen konkret ny dato.

Styret ønsker at beboere gjør en innsats selv. I trappenedgangen til gjesteparkeringen står det en rive og en trillebår. Styret skal få kjøpt inn flere river, koster og tillebårer tidlig kommende uke. Om alle sammen hjelper til med å koste sammen grusen i Hagebyen, så blir det ryddig ganske kjapt.

Grus kan fylles på hvor det naturlig er grus, som ved sitteplassene rundt om i sameiet. Eller så trenger vi at det fylles på grus ved kollen mot Nansenparken barnehage. Kjør grusen hit, og legg den slik at det blir jevnt med grus.

Om vi gjør denne innsatsen nå blir forhåpentligvis resultatet av feiingen enda bedre, og vi blir raskere kvitt all grus. Og vennligst kast alt av ødelagte leker i konteineren når denne kommer, også de som ligger på fellesareal.

Sameiet har også kjøpt inn en feie/vaskemaskin som kjøres rundt i garasjen. Om alle tar en kost og koster sin egen p-plass, får vi garasjen skinnende ren. Dra også ut møkka fra rundt søyler og andre kroker vi ikke kommer til med den store maskinen, og ledd dette i felles veibane. Vi ber dere om å gjøre dette innen onsdag denne uken.

Styret

Container

Det settes ut container på uteparkeringen fredag 3. april. Det settes ut en lukket til EE-avfall og 2 stk. til restavfall.

EE-avfall hentes mandag 6. april. De to store til restavfall tømmes mandag 6. april og fjernes 8. april

Det skal under ingen omstendigheter settes ting utenfor containerne!

Dette må IKKE kastes i containeren:
Farlig avfall som: maling, olje, lakk, spraybokser, kjemikalier, lysstoffrør, propan, PCB/klorparafinvinduer, o.l.
Matavfall
Impregnerte materialer
Gips
Dekk
Flytende avfall

EE-avfall/Elektriske artikler som: batterier, hvitevarer, brunevarer, datautstyr, småelektronikk, lamper, kabler/ledninger, og lignende skal kastes i den lukkede containeren.

Vi minner om at det er viktig at det ikke kastes feil. Sameiet får da store ekstrakostnader.

Er containere fulle (til kanten) må det ikke kastes mer i de. Sjåfør må da laste av manuelt og legge i nye containere med konsekvens av merkostnader for sameiet.

En fin mulighet til å rydde opp i og kaste ødelagte uteleker, ubrukelige sykler og annet utstyr en ikke lenger trenger og som kanskje tar opp plass i fellesarealet.

 

Årsmøte Hagebyen 1

Hei,

Innkalling til årsmøtet er sendt ut (før koronasituasjonen eskalerte) Styret følger situasjonen og vurderer dette fortløpende. Per nå forholder vi oss til anbefalingene/retningslinjene som gjelder fra myndighetene. Møtet er berammet etter dato for tiltakene som nå gjelder. Forlenges denne eller retningslinjer endres vi man forholde seg til dette.

OBOS arbeider med å få ut en løsning for digital gjennomføring som alternativ. Da kan ikke saker behandles, men vi får godt over og godkjent de faste punktene i innkallingen. Dette gjennomføres eventuelt for å sikre at det nye styret som er presentert i innkalling kommer i gang, og vi får opprettholdt en god drift for sameiet.

Skulle det bli en digital løsning vil det avholdes et ekstraordinært sameiemøte senere for å behandle sakene som har kommet inn.

Styret informerer fortløpende på hjemmesiden.

Styret

Lagring under trapper, utenfor boder, i fellesarealer og garasjer

Det lagres mye utenfor boder, i fellesarealer og på parkeringsplasser. Vaktmester har i dag markert en del private eiendeler og dokumentert med bilder.

Vi oppfordrer alle til å fjerne eiendeler som ikke lagres i bod eller seksjon. Alt som lagres i fellesarealer eller på andre ikke tillate arealer vil bli kastet.

Internkontroll/HMS ansvarliggjør styret/sameiet. Arealene som det lagres i er rømningsveier. De skal være frie for hindringer og objekter som kan brenne.

Styret