VALGKOMITEEN ØNSKER Å KOMME I KONTAKT MED BEBOERE SOM ØNSKER Å ENGASJERE SEG.

Valgkomiteen er i sluttfasen av  sitt arbeid med å finne kandidater til ny styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som står på valg.

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med beboere som kunne tenke seg å sitte som varamedlem samt kunne tenke seg å sitte i valgkomiteen. Vi tar og dialog med personer som kunne tenke seg å sitte i styret også.

Valgkomiteens oppgave er å få på plass et representativt styre, hvor alle hustyper, kvinner og menn, unge som eldre.

I tillegg til styremedlemmer trenger vi flere frivillige til trivselskomiteen, som også er en fin måte å bli bedre kjent med naboer og nærmiljøet.

FOR VALGKOMITEEN ER DET VIKTIG Å FÅ KANDIDATER SOM:

Representerer alle boligtypene i sameiet

Er engasjerte og motiverte og effektive

Innehar en kompetanse som ansees som nyttig for sameiet

Gir styret en god fordeling av kjønn og alder

KONTAKT OSS:

Send oss gjerne noen linjer innen 3. Mars 2020 om hvorfor akkurat du er aktuell som kandidat. Vi ønsker også tips fra beboere som mener å kjenne gode kandidater.

Kontakt;

Sven Pickhardt

sven@ergoline.no  

Tlf: 97651390

Sissel Andersen

Sissel1106@gmail.com

Tlf: 977 70 076