Fakturering lading

På neste faktura for felleskostnader legges kostnader på lading for de som har lader i kjeller.

Kostnaden for strøm er beregnet ut i fra måler som kun måler ladeanlegg og ikke de målerne som også dekker fellesanlegg for bygg/garasje.

Hvis noen opplever feil på faktura eller har spm. ta kontakt med styret.

For de som lader på ladere som ikke er koblet til Zaptec faktureres forbruk som er påløpt fra forrige runde med fakturering.

Strømkostnad per kWh er kr 2,18. Det er ikke lagt på påslag for administrasjon/service av anlegget.