VALGKOMITEEN ØNSKER Å KOMME I KONTAKT MED BEBOERE SOM ØNSKER Å ENGASJERE SEG.

Valgkomiteen er i sluttfasen av  sitt arbeid med å finne kandidater til ny styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som står på valg.

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med beboere som kunne tenke seg å sitte som varamedlem samt kunne tenke seg å sitte i valgkomiteen. Vi tar og dialog med personer som kunne tenke seg å sitte i styret også.

Valgkomiteens oppgave er å få på plass et representativt styre, hvor alle hustyper, kvinner og menn, unge som eldre.

I tillegg til styremedlemmer trenger vi flere frivillige til trivselskomiteen, som også er en fin måte å bli bedre kjent med naboer og nærmiljøet.

FOR VALGKOMITEEN ER DET VIKTIG Å FÅ KANDIDATER SOM:

Representerer alle boligtypene i sameiet

Er engasjerte og motiverte og effektive

Innehar en kompetanse som ansees som nyttig for sameiet

Gir styret en god fordeling av kjønn og alder

KONTAKT OSS:

Send oss gjerne noen linjer innen 3. Mars 2020 om hvorfor akkurat du er aktuell som kandidat. Vi ønsker også tips fra beboere som mener å kjenne gode kandidater.

Kontakt;

Sven Pickhardt

sven@ergoline.no  

Tlf: 97651390

Sissel Andersen

Sissel1106@gmail.com

Tlf: 977 70 076

Gjesteparkering

Parkeringsselskapet som administrerer betalingsløsningen har ved en feil justert kostnadene galt iht. skilting. Dette vil rettes opp i slik at skilting og kostnader stemmer overens. Det ble en misforståelse ved at påslaget de får skal være inkludert i kostnaden og ikke legges på slik det er nå.

Fakturering lading

På neste faktura for felleskostnader legges kostnader på lading for de som har lader i kjeller.

Kostnaden for strøm er beregnet ut i fra måler som kun måler ladeanlegg og ikke de målerne som også dekker fellesanlegg for bygg/garasje.

Hvis noen opplever feil på faktura eller har spm. ta kontakt med styret.

For de som lader på ladere som ikke er koblet til Zaptec faktureres forbruk som er påløpt fra forrige runde med fakturering.

Strømkostnad per kWh er kr 2,18. Det er ikke lagt på påslag for administrasjon/service av anlegget.