Ladeanlegg VIKTIG INFO

For de som lader med overganskabel fra type 2 til schuko fra ladestasjonen er det veldig viktig at man justerer ladekapasitet til 10A. Gjør man ikke dette vil ladestasjonen skru seg av og gå man får ikke ladet. Ladestasjon må så resettes for å fungere igjen.

Zaptec anbefaler at det blir brukt adapter med en på/av-bryter, slik at du vil kunne løsne adapteren fra ladestasjonen uten å kutte strømtilførselen først