Ladeanlegg VIKTIG INFO

For de som lader med overganskabel fra type 2 til schuko fra ladestasjonen er det veldig viktig at man justerer ladekapasitet til 10A. Gjør man ikke dette vil ladestasjonen skru seg av og gå man får ikke ladet. Ladestasjon må så resettes for å fungere igjen.

Zaptec anbefaler at det blir brukt adapter med en på/av-bryter, slik at du vil kunne løsne adapteren fra ladestasjonen uten å kutte strømtilførselen først

Årsmøte 2020

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 

Ordinært årsmøte 2020 

Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.” 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 bolig og garasjesameie vil avholde ordinært årsmøte 

30. mars 2020 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. 

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 28. februar 2020. 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det: 

– gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet 

– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over 

– være skrevet tydelig og signert med fullt navn og adresse 

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget 

Forslag sendes til styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 bolig og garasjesameie: 

hagebyen1@gmail.com 

Hilsen Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 & Hagebyen 1 Garasjesameie Styret 14.01.2020